Jump to content Jump to navigation Jump to search

Resultatfremleggelse årsrapport og 4. kvartal 2020

Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal og årsrapporten for 2020 torsdag 18. februar kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts nettside og på Oslo Børs.

Direkte webcast kl. 09.00: Statkraft presenterer resultatene på webcast som overføres direkte på statkraft.no. Presentasjonen holdes på engelsk.

Legg til i kalender
Kontakt oss