Foretaksmøte i Statkraft SF

Staten utøver sin myndighet gjennom foretaksmøtet i Statkraft SF. Innkallinger og protokoller kan lastes ned under.

Innkallinger og protokoller

Tittel Størrelse Type
170627 innkalling foretaksmøte .PDF
170627 protokoll foretaksmøte .PDF
161124 innkalling foretaksmøte.pdf .PDF
161124 protokoll ekstraordinært foretaksmøte.pdf .PDF
160629 innkalling foretaksmøte.pdf .PDF
160629 protokoll foretaksmøte.pdf .PDF
151207 innkalling ekstraordinært foretaksmøte.pdf .PDF
151207 protokoll ekstraordinært foretaksmøte.pdf .PDF
150623 innkalling foretaksmøte.pdf .PDF
150623 protokoll foretaksmøte.pdf .PDF