Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fortsatt sterke resultater i første kvartal 2023

23 mai, 2023

Statkraft oppnådde sterke resultater i første kvartal 2023 med solid drift i alle geografiske områder og fortsatt sterke prestasjoner i Markets. Statkraft fikk en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget av halvparten av havvindporteføljen i Irland.

  • Netto driftsinntekter steg til 24,5 milliarder kroner fra 22,1 milliarder kroner i første kvartal 2021, mens underliggende driftsresultat (Ebit) steg til 18,5 milliarder kroner (18,0 milliarder), Statkrafts nest beste kvartal noensinne. 
  • Kraftprisene var generelt noe lavere, mens områdeprisene steg i Nord-Norge og Sverige.
  • Statkraft og Skagerak Energitjenester var i begynnelsen av mai de første til å tilby mer tilpassede fastpriskontrakter for norske bedrifter
  • Statkraft signerte også sin første langsiktige kraftavtale (PPA) i USA, samt inngikk flere nye kraftavtaler i Norge, Italia, og Polen. 

– Høye kraftpriser, om enn på et lavere nivå enn i fjor, ga sammen med solid drift svært sterke resultater innenfor kraftproduksjon. Verdiskapingen i Markets fortsetter å være svært sterk, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Konsernets driftsinntekter ble betydelig påvirket av positive bidrag fra prissikring og valutaeffekter, som følge av svekkelsen av kronen.

Driftskostnadene steg, drevet primært av høyprisbidraget i Norge, kronesvekkelsen og økt antall ansatte i tråd med selskapets vekststrategi. De underliggende kostnadene for anlegg i drift var stabile. 

Netto finansposter ble negativt påvirket av en svakere krone, og etter skattekostnad på 10,4 milliarder kroner endte nettoresultatet på solide 10,9 milliarder kroner. 

Statkraft solgte i januar 50 prosent av vår 2200 MW havvind-portefølje i Irland til Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en globalt ledende aktør innen fornybar-investeringer. Statkraft fikk en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget. De to selskapene planlegger å investere mer enn 40 milliarder kroner i Irland innen 2030.

– Partnerskapet med CIP viser vårt verdiskapingspotensial innen havvind og vår ambisjon om å få en industriell rolle i Irland og Nordsjøen. Vi fortsetter å utvikle vår prosjektportefølje og bygge vår organisasjon for å støtte vår ambisiøse vekststrategi om å utvikle den fornybare kraften vi trenger, både i Norge og internasjonalt, sier Rynning-Tønnesen.

Statkrafts ambisjon er å bli en ledende global produsent av fornybar energi, og vil bygge 2500-3000 MW årlig fra 2025. Dette skal øke til rundt 4000 MW årlig fra 2030. Mesteparten av nye investeringer vil være innen landbasert vindkraft, solkraft og vannkraft. Statkraft planlegger å starte fem større effektoppgraderingsprosjekter av vannkraft i Norge innen 2030 for å balansere den økende mengden uregulerbar kraft fra vindkraftproduksjon. 

Kapitalmarkeder:

Mann
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury
Mann
Arild Ratikainen
Senior Financial Advisor

Media:

Torbjørn Steen
Vice President External Communications
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt