Statkraft AS: Offentliggjøring av resultater for fjerde kvartal 2015

01 feb., 2016

Statkraft offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2015 torsdag 4. februar 2016 kl. 08.00.

Materiale vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs http://www.newsweb.no/.

Presentasjon
Kl. 09.00: Åpen presentasjon for investorer, analytikere og media i Statkrafts lokaler, Lilleakerveien 6, Oslo. Presentasjonen er på engelsk og overføres direkte via webcast på www.statkraft.no.

For å delta på presentasjonen, vennligst send din påmelding til yngve.froshaug@statkraft.com.

Kontaktpersoner:
Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979
Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12