Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft og Norske Skog inngår langsiktig kraftkontrakt

23 Dec, 2010
Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med Norske Skogindustrier ASA for leveranser til papirfabrikken på Skogn i Nord-Trøndelag. Kontrakten innebærer en leveranse på om lag 0.8 TWh per år i en periode fra og med 01.01.2011 til og med 31.12.2022.

 

Statkraft er fornøyd med at det er inngått en langsiktig kraftavtale med Norske Skogindustrier ASA for papirfabrikken på Skogn. Som hovedleverandør for norsk kraftkrevende industri er det viktig for Statkraft å komme frem til konkurransedyktige, kommersielle kraftavtaler som gir forutsigbarhet for begge parter.  

 

Avtalen kommer i tillegg til den nylig inngåtte avtalen med ferrosilisiumprodusenten Finnfjord AS i Troms. Med disse avtalene leverer Statkraft fra 2011 til sammen et kraftvolum på om lag 20 TWh årlig til norsk og nordisk kraftintensiv industri. Leveransene utgjør om lag en tredel av Statkrafts samlede årlige kraftproduksjon.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land. 

For ytterligere informasjon:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf +47 24 06 71 61/+47 901 86 310 knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Kontakt oss