Årsrapport 2018

Statkraft offentliggjør årsrapporten for 2018 torsdag 28. februar 2019.

Årsrapporten vil være tilgjengelig på Statkrafts nettsider (www.statkraft.no) og på Oslo Børs nettisder (www.newsweb.oslobors.no).