Årsrapport 2017

Statkraft offentliggjør årsrapport 2017 onsdag 28. februar 2018.

Årsrapporten vil være tilgjengelig på Statkrafts internettsider www.statkraft.no og på Oslo Børs www.newsweb.no/.