Tollarpabjär vindpark

Tollarpabjär vindpark

(Foto: Statkraft)

Tollarpabjär ligger på en høyde rett nord for Arkelstorp i Kristianstad kommune i Skåne fylke.

Eierandel: 90 %
Produksjon: 7 GWh
Installert effekt: 2,3 MW

Vindparken dekker et areal på 0,1 kvadratkilometer og har en vindmølle med totalhøyde på 146 meter og en installert effekt på 2,3 MW.

Årsproduksjonen på om lag 7 GWh tilsvarer forbruket av vanlig husholdningsstrøm i 1.400 hus.