Stamåsen vindpark

Stamåsen vindpark ligger om lag 25 kilometer sør for Strömsund i kommunene Strömsund og Sollefteå i henholdsvis Jämtland og Västernorrland fylker.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 200 GWh
Installert effekt: 60 MW

Den begrensede nettkapasiteten i regionen gjør at Stamåsen bygges ut gradvis. I første fase, som ble innviet i september 2013, er 26 kraftverk satt i drift, hver med en effekt på 2,3 MW.

Totalt installert effekt er 60 MW. Konsesjonen tillater 50 vindmøller, og det pågår forprosjektering for den resterende delen av utbyggingen.

Årsproduksjonen i parken er 200 GWh, tilsvarende forbruket i 9.600 eloppvarmede villaer eller vanlig husholdningsstrøm til 39.000 hus eller 96.000 leiligheter.

Stamåsen vindpark har et areal på 14,5 kvadratkilometer.