Em vindpark

Em vindpark ligger utenfor Mönsterås i Kalmar fylke.

Eierandel: 90,1 %
Produksjon: 22 GWh
Installert effekt: 9,2 MW

Em vindpark var Statkrafts første vindkraftanlegg i Sverige. Anlegget består av fire turbiner med en samlet installert effekt på 9,2 MW.

Den årlige energiproduksjonen på 22 GWh tilsvarer forbruket til 1.200 eloppvarmede villaer eller vanlig husholdningsstrøm til 5.000 hus eller 12.000 leiligheter.

Vindparken Em er det første konkrete resultatet av et omfattende samarbeid mellom Statkraft og skogindustriselskapet Södra.