Grønvollfoss

Grønvollfoss

(Foto: Skagerak Energi)

Grønvollfoss kraftverk ligger i Notodden kommune i Telemark.

Eierandel: Statkraft er indirekte medeier gjennom 66,62 prosent eierskap i Skagerak Energi AS
Produksjon: 164 GWh
Effekt: 26,0 MW

Det typiske elvekraftverket er plassert ved Tinnelva om lag fem kilometer nedenfor Årlifoss. Det ble påbegynt i krisetider tidlig på 1930-tallet og sto ferdig etter en tre år lang byggeperiode.

Fallhøyden er 22,6 meter.

De to originalaggregatene av typen Kaplan er fortsatt i drift etter en rehabilitering midt på 1980-tallet og har en installert effekt på 26 MW. I 1997 ble dammen ved stasjonen forsterket og flomkapasiteten utvidet. I tillegg ble dammen påbygget med en kjørebane.

Grønvollfoss utnytter bare 130 kubikkmeter vann per sekund, mot 160 kubikkmeter ved de tre øvrige kraftverkene i denne delen av vassdraget, og utgjør dermed en såkalt flaskehals.

Ved kraftstasjonen ligger det en betydelig koblingsstasjon for overføringslinjer fra nord og vest i Telemark.

Gjennom sitt majoritetseierskap i Skagerak Energi AS er Statkraft medeier av dette kraftverket. Skagerak Kraft AS, som er heleid datterselskap av Skagerak Energi, står ansvarlig for den daglige driften og forvalter konsesjoner og forpliktelser når det gjelder manøvrering og regulering av vassdraget.