Norge

Statkrafts hovedkontor

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo. (Foto: Statkraft)

Statkraft har utspring i norsk vannkraft tilbake til 1895. Fremdeles har konsernet sitt hovedkontor og hovedtyngden av sine aktiviteter i Norge.

Statkraft eier en rekke datterselskap med virksomhet og/eller hovedkontor i Norge. I tillegg har Statkraft eierandeler i flere tilknyttede selskap med tilholdssted i Norge.

Her kan du lese mer om Statkrafts mest vesentlige datterselskaper i Norge:

Statkraft Energi (100 %)

Statkraft Energi AS er heleid av Statkraft AS. Selskapet eier og driver vannkraftverk i Norge, og har handel med kraft og kraftrelaterte produkter i Norden.

Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er en del av Statkraft-konsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Selskapet har over 130 ansatte i Norge og Sverige.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim og Klæbu, Harstad, Ås, Narvik, Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud, Haugerud og Sandefjord i tillegg til fem forskjellige anlegg i Sverige. Vår målsetting er å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder.

Statkraft Varme dekker over 30 prosent av Trondheims oppvarmingsbehov med fjernvarme. Selskapet leverer varme til 8.000 boliger og 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim og Klæbu. Statkraft Varmes årlige produksjon er på over 1 TWh.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkaft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Nettstedet: www.statkraftvarme.no

Skagerak Energi (66,62 %)

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5.200 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er Norges nest største nettselskap med over 180.000 nettkunder. Konsernet har 780 ansatte og en omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

Skagerak Energi eies 66,62 prosent av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48 prosent i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap.

Nettstedet: www.skagerakenergi.no

 

 • Bardufoss

  Bardufoss kraftverk ligger ved Bardufossen i Målselv kommune i Troms fylke.

  Bardufoss Vannkraft
 • Bjerka

  Bjerka kraftverk ligger i Leirskardalen i Hemnes kommune i Nordland.

  Bjerka kraftverk Vannkraft
 • Bjordalen

  Bjordalen er et kraftverk i Skiensvassdraget i Hjartdal kommune i Telemark fylke.

  Bjordalen Vannkraft
 • Bjølvo

  Bjølvo kraftverk ligger i Ålvik i Kvam kommune i Vestland.

  Bjølvo Vannkraft
 • Bratsberg

  Bratsberg kraftverk ligger ved Nidelven i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag.

  Bratsberg Vannkraft
 • Brattset

  Brattset kraftverk i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag inngår i kraftverksystemet i Orklavassdraget.

  Brattset kraftverk Vannkraft
 • Brokke

  Brokke kraftverk ligger i Valle kommune i Aust-Agder.

  Brokke kraftverk Vannkraft
 • Byrte

  Byrte kraftverk ligger ved Byrtevatn i Tokke kommune i Telemark.

  Byrte kraftverk. Vannkraft
 • Båtsvatn

  Båtsvatn kraftverk ligger inne i fjellet ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

  Båtsvatn Vannkraft
 • Dalsfoss

  Dalsfoss kraftverk ligger i Kragerøvassdraget i Kragerø kommune i Telemark.

  Dalsfoss Vannkraft