Norge

Statkrafts hovedkontor

Statkrafts hovedkontor ligger på Lilleaker i Oslo. (Foto: Statkraft)

Statkraft har utspring i norsk vannkraft tilbake til 1895. Fremdeles har konsernet sitt hovedkontor og hovedtyngden av sine aktiviteter i Norge.

Statkraft eier en rekke datterselskap med virksomhet og/eller hovedkontor i Norge. I tillegg har Statkraft eierandeler i flere tilknyttede selskap med tilholdssted i Norge.

Her kan du lese mer om Statkrafts mest vesentlige datterselskaper i Norge:

Statkraft Energi (100 %)

Statkraft Energi AS er heleid av Statkraft AS. Selskapet eier og driver vannkraftverk i Norge, og har handel med kraft og kraftrelaterte produkter i Norden.

Statkraft Varme AS

Statkraft Varme er en del av Statkraft-konsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Selskapet har over 130 ansatte i Norge og Sverige.

Selskapet har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim og Klæbu, Harstad, Ås, Narvik, Stjørdal, Namsos, Levanger, Moss, Nannestad, Bogerud, Haugerud og Sandefjord i tillegg til fem forskjellige anlegg i Sverige. Vår målsetting er å ha en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder.

Statkraft Varme dekker over 30 prosent av Trondheims oppvarmingsbehov med fjernvarme. Selskapet leverer varme til 8.000 boliger og 650 bedrifter og offentlige bygg i Trondheim og Klæbu. Statkraft Varmes årlige produksjon er på over 1 TWh.

Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkaft Varme å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Nettstedet: www.statkraftvarme.no

Skagerak Energi (66,62 %)

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern med en årlig midlere kraftproduksjon på 5.200 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Skagerak Nett er Norges nest største nettselskap med over 180.000 nettkunder. Konsernet har 780 ansatte og en omsetning på rundt 3 milliarder kroner. Skagerak driver øvrig virksomhet gjennom datterselskapene Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

Skagerak Energi eies 66,62 prosent av Statkraft og inngår i Statkraft-konsernet. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Skagerak eier 48 prosent i Fjordkraft, Norges nest største kraftomsetningsselskap.

Nettstedet: www.skagerakenergi.no

Statkraft Agder Energi Vind (62 %)

SAE Vind er Statkraft og Agder Energis felles satsing på landbasert vindkraft i Norge. SAE Vind er landets ledende vindkraftselskap.

SAE Vind skal være en pådriver for at utbygging av vindkraft gjennomføres for å oppnå klimaforbedring, økt forsyningssikkerhet og vekst. De industrielle mulighetene knyttet til en større satsing på vindkraft vil være betydelige.

SAE Vind er og skal være Norges ledende selskap innen landbasert vindkraft. SAE Vind skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde vindparker over hele landet. Målsettingen er å realisere 1.500 MW vindkraft innen 2020 – det vil si fire ganger mer vindkraft enn det som er installert i Norge i dag. 1.500 MW gir rundt 4 TWh i året, nok til å dekke strømforbruket til rundt 200.000 husstander. SAE Vinds hovedkontor ligger i Kristiansand.

Nettstedet: www.saevind.no/

Fjordkraft (59,5 %)

Statkraft eier 59,5 prosent av aksjene i Fjordkraft gjennom BKK, Skagerak Energi og Statkraft Regional Holding. Fjordkraft selger strøm til 320.000 kunder over hele Norge. Virksomheten er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger, kommuner, offentlige og private bedrifter.

Selskapet selger også energitjenester til egne kunder og energiverk. Fjordkraft har som mål å være en strømleverandør som gjør det enkelt å være strømkunde.

Fjordkraft AS kjøpte 1. januar 2010 alle aksjene i Trondheim Energi Kraftsalg AS, som har om lag 80.000 strømkunder. Fjordkraft har hovedkontor i Bergen, med regionkontor i Sandefjord og Trondheim.

Nettstedet: www.fjordkraft.no/

 • Adamselv

  Adamselv er et vannkraftverk i Lebesby kommune i Finnmark fylke.

  Adamselv Vannkraft
 • Alta

  Alta kraftverk ligger i Sautso i Alta kommune i Finnmark fylke.

  Alta Vannkraft
 • Aura

  Aura kraftverk ligger på Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

  Aura Vannkraft
 • Aurland I

  Aurland I kraftverk ligger i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland I Vannkraft
 • Aurland II H

  Aurland II H ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland II H Vannkraft
 • Aurland II L

  Aurland II L ligger i Stonndalen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland II L Vannkraft
 • Aurland III

  Aurland III ligger ved Vetlebotnvatn i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland III Vannkraft
 • Aurland IV (Vangen)

  Aurland IV (Vangen) kraftverk ligger ved Aurlandsvangen i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland IV (Vangen) Vannkraft
 • Aurland V (Reppa)

  Aurland V (Reppa) er et lite kraftverk i Aurland kommune i Sogn og Fjordane.

  Aurland V Vannkraft
 • Bagn

  Bagn kraftverk ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke.

  Bagn kraftverk Vannkraft