Magat

Magat kraftverk og dam ligger på Luzon, den største øya i Filippinene.

Eierandel: 50 %
Produksjon: 1083 GWh
Effekt: 360 MW

Vannkraftverket forsynes av et stort magasin med en lagringskapasitet på 933 millioner kubikkmeter, tilsvarende om lag to måneders produksjon.

Magasinet og dammen, inkludert inntaksportene, eies og drives av NIA (National Irrigation Authority), som også fastsetter vannivået i Magat-magasinet. Omreguleringsanlegg som er bygget opp nedstrøms for Magat-kraftverket, eies og drives også av NIA.