Sheringham Shoal vindpark

Havvindparken Sheringham Shoal ligger mellom 17 og 23 kilometer utenfor kysten av North Norfolk i England i Storbritannia.

Eierandel: 40 %
Produksjon: 1,1 TWh
Installert effekt: 317 MW

Anlegget har en kapasitet på 317 MW og omfatter 88 vindturbiner, hver med en kapasitet på 3,6 MW, samt to transformatorstasjoner på 900 tonn hver.

Vindparken har en årsproduksjon på 1,1 TWh, noe som gir nok kraft til å forsyne om lag 220.000 britiske husstander med ren energi.

Vindparken dekker et område på omkring 35 kvadratkilometer. Turbinbladene er 52 meter lange, og turbinene er 80 meter høye. Vindturbinene er plassert på et monopælfundament som er presset ned i havbunnen.

To 132 kV sjøkabler føres i land i Weybourne fra vindparken. En 21,6 kilometer lang underjordisk kabel kobler vindparken til en ny transformatorstasjon ved Salle, nær Cawston. Fra transformatorstasjonen transporteres kraften til Norwich, der det går inn i det nasjonale overføringsnettet.

Vindparken er eid av Statoil, UK Green Investment Bank og Statkraft gjennom samarbeidsselskapet Scira Offshore Energy Limited.