Theun-Hinboun

Statkraft er deleier i det laotiske selskapet Theun-Hinboun Power Company (THPC) med kraftverk i provinsene Bolikhamxay og Khammouane i Laos.

Eierandel: 20 %
Produksjon: 3 TWh
Effekt: 500 MW

En utvidelse av Theun-Hinbouns opprinnelige kraftprosjekt fra 1998 sto ferdig i 2012 og ble offisielt åpnet i januar 2013. Totalt sørget utvidelsen for å doble kraftproduksjonen til 3 TWh i året. Statkraft har ansvar for drift og vedlikehold av kraftverket.

En ny dam gjør det mulig å lagre store volumer med vann gjennom regntiden for senere å kunne brukes til kraftproduksjon i tørre perioder av året. Størstedelen av kraften blir eksportert på langtidskontrakter gjennom egne overføringslinjer til Thailand, mens en mindre del blir distribuert gjennom lokalnettet i Laos.

Statoil eier 20 prosent av THPC, mens det laotiske energiselskapet EDL Generation eier 60 prosent og det Thailand-baserte selskapet GMS Power eier 20 prosent.