Statkrafts vindkraftprosjekter

Oversikten omfatter vindparker under utbygging og i drift.

Vindpark/prosjektStatusInstallert effektEierandelPartner
 Norge        
Smøla vindpark byggetrinn 1+2 Åpnet 2002+2005 150 MW 100 %  
Hitra vindpark Åpnet 2004 55 MW 100 %  
Kjøllefjord vindpark Åpnet 2006 39 MW 100 %  
Fosen Vind Prosjekt under bygging 1057 MW 52,1 % Trønder Energi, Nordic Wind Power DA
Storbritannia        
Andershaw Wind Farm, Skottland Åpnet 2017 36 MW 100 %  
Alltwalis Wind Farm, Wales Åpnet 2009 23 MW 51 % Eiet av WUKI*
Baillie Wind Farm, Skottland Åpnet 2013 53 MW 40,8 % Eiet av WUKI*
Berry Burn Wind Farm, Skottland Åpnet 2014 67 MW 51 % Eiet av WUKI*
Sverige        
Stamåsen vindpark Åpnet 2013 60 MW 100 %  

Björkhöjden vindpark

Åpnet 2015

270 MW

100 %

 

Mörttjärnberget vindpark Åpnet 2014 85 MW 100 %  
Ögonfägnaden vindpark Åpnet 2014 99 MW 100 %  
Totalt        
SUM I DRIFT   937 MW    
SUM UNDER BYGGING   1056 MW    

* Wind UK Invest Ltd (WUKI) er eiet med 51 % av Statkraft og 49 % av Gingko Tree Investment Ltd .