Statkrafts vindkraftprosjekter

Oversikten omfatter vindparker under utbygging og i drift.

VindparkStatusInstallert effektEierandelPartner
Norge    
Smøla vindpark 1+2 2002+2005 150 MW 100%  
Hitra vindpark  2004 55 MW 100%  
Kjøllefjord vindpark  2006 39 MW 100%  
Roan vindpark  2018 255,6 MW 52,10% *
Storheia vindpark  2019 288 MW 52,10% *
Hitra 2 vindpark  2019 93,6 MW 52,10% *
Kvenndalsfjellet vindpark  2020 113,4 MW 52,10% *
Harbaksfjellet vindpark  2020 126 MW 52,10% *
Geitfjellet vindpark  2020 180,6 MW 52,10% *
Sverige    
Stamåsen vindpark  2013 60 MW 100%  **
Björkhöjden vindpark  2015 270 MW 100%  **
Mörttjärnberget vindpark  2014 85 MW 100%  **
Ögonfägnaden vindpark  2014 99 MW 100%  **
UK    
Alltwalis Wind Farm, Wales 2009 23 MW 51% ***
Andershaw Wind Farm, Scotland 2017 36 MW 100%  
Baillie Wind Farm, Scotland 2013 53 MW 40,80% ***
Berry Burn Wind Farm, Scotland 2014 67 MW 51% ***
Irland    
Kilathmoy Wind Farm 2019 23 MW    
Brasil    
Barra dos Coqueiros vindpark   34,5 MW    
Bahia vindpark   95,2 MW    
Totalt    
I drift   1323 MW    
Under bygging   825 MW    

Statkraft har en eierandel på 52,1 % i Fosen Vinds utbygging av seks vindparker med en samlet kapasiet på 1057 MW. Statkraft bygger ut på vegne av Fosen Vind. For mer informasjon se www.fosenvind.no

** For mer informasjom om vindparkene i Nord-Sverige se www.vindkraftnorr.se og se www.statkraftsodra.com for samarbeidet med Södra i Sør-Sverige.

*** Wind UK Invest Ltd (WUKI) er eiet med 51 % av Statkraft og 49 % av Gingko Tree Investment Ltd .

 

Se bilder på Flickr fra Statkrafts vindparker i Norge

Samlet oversikt over vindkraftverk i Norge og konsesjonssøkte prosjekter finnes på NVEs nettsider.