Statkrafts vindkraftprosjekter

Oversikten omfatter landbaserte vindparker under utbygging og i drift, i tillegg til havvindparker under planlegging, utbygging og i drift.

Vindpark/prosjektStatusInstallert effektEierandelPartner
 Norge        
Smøla vindpark byggetrinn 1+2 Åpnet 2002+2005 150 MW 100 %  
Hitra vindpark Åpnet 2004 55 MW 100 %  
Kjøllefjord vindpark Åpnet 2006 39 MW 100 %  
Fosen Vind Prosjekt under utvikling 1000 MW 52,1 % Trønder Energi, Nordic Wind Power DA
Storbritannia        
Alltwalis Wind Farm, Wales Åpnet 2009 23 MW 100 %  
Baillie Wind Farm, Skottland Åpnet 2013 53 MW 80 % Lokale grunneiere
Berry Burn Wind Farm, Skottland I drift 2014 67 MW 100 %  
Sheringham Shoal Offshore Wind Farm, England** Åpnet 2012 317 MW 40 % Statoil
Dudgeon Offshore Wind Project, England Prosjekt under utvikling 402 MW 30 % Statoil 
Sverige        
Em Åpnet 2011 9 MW 90, 1% Södra
Tollarpabjär vindpark Åpnet 2013 2,35 90,1% Södra
Stamåsen vindpark Åpnet 2013 60 MW 60 % SCA

Björkhöjden vindpark

Under bygging

270 MW

60 %

SCA

Mörttjärnberget vindpark I drift 85 MW 60 % SCA
Ögonfägnaden vindpark I drift 99 MW 60 % SCA
Totalt        
SUM I DRIFT, ONSHORE   458 MW    
SUM UNDER BYGGING, ONSHORE   454 MW    
SUM I DRIFT, OFFSHORE   317 MW 50 %  
* Satkraft utvikler vindkraft i Norge gjennom selskapet SAE Vind som Statkraft eier sammen med Agder Energi. For mer informasjon om norske prosjekter under utvikling, se http://www.saevind.no/
** For mer informasjon om Sheringham Shoal i England, se http://www.scira.co.uk/ (på engelsk)
*** For mer informasjon om Doggerbank i England, se http://www.forewind.co.uk/ (på engelsk)
 

For mer informasjon om prosjektene som utvikles i samarbeid med SCA i Sverige, se http://www.vindkraftnorr.se/raftnorr.se (på svensk)
For mer informasjon om prosjektene som utvikles i samarbeid med Södra i Sverige, se http://www.statkraftsodra.com/ (på engelsk)