Fordeler med vindkraft

  1. FLERE ARBEIDSPLASSER: Vindparker skaper arbeidsplasser innen en fremtidsrettet og klimavennlig næring. I Norge jobber allerede 40 000 mennesker i fornybarbransjen. Britiske myndigheter har ambisjoner om å skape 70 000 nye arbeidsplasser gjennom satsing på vindkraft.
  2. INNTEKTER TIL KOMMUNENE: Kommuner som er vertskap for vindparker får betydelige inntekter. Smøla vindpark i Møre og Romsdal bidrar årlig med over fem millioner kroner i inntektsskatt til kommunen. I tillegg kommer betydelige indirekte inntekter.
  3. MULIGHETER FOR INDUSTRIEN: Utbygging av vindkraft vil skape store industrielle muligheter for energibransjen, teknologi- og forskningsmiljøer, leverandørindustrien og anleggsbransjen.
  4. ØNSKET AV FOLK FLEST: To av tre nordmenn er positive til etablering av vindparker i nærheten av der de bor eller ferierer. Folk som bor ved vindparker er mer positive etter enn før parken ble bygget. På Smøla, Hitra og i Kjøllefjord sier 72 prosent at de er stolte av vindparkene sine.
  5. ÅPNER NATUROMRÅDER: Veier som anlegges inn i vindparkene er åpne for ikke-motorisert ferdsel, noe som gjør naturområder tilgjengelige for sykling, tur med barnevogn og andre aktiviteter. På Smøla er vindparken blitt en populær turistattraksjon.
  6. BEDRE KLIMA: For å redusere utslippene av CO2 er det viktigere enn noen gang å produsere kraft fra fornybare energikilder. Vindkraft kan som del av et felles europeisk kraftmarked erstatte bruk av kullkraft og oljefyrte kraftverk.
  7. VI HAR RESSURSENE: Norge har enorme vindressurser som vi nesten ikke utnytter. Norge har bygget ut vel 400 MW vindkraft, Sverige over 1500 MW og Danmark nærmere 3500 MW.
  8. STØTTES AV MILJØEKSPERTER: Miljøorganisasjoner som Bellona, Natur og ungdom og Zero sier ja til utbygging av vindkraft i Norge.