Vindkraft kort forklart

Vingene på en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører den via en drivaksel til generatoren i maskinhuset (nacellen). Både maskinhuset og vingebladene kan dreies og tilpasses vindretning og -styrke, for best mulig utnyttelse av energien.

Vindhastigheten må være minst tre meter per sekund (m/s) for at en typisk vindturbin (2,3 MW) skal produsere strøm. Maksimal effekt oppnås når vindhastigheten er 13 m/s (liten kuling). Ved 25 m/s (full storm) slår turbinen seg av for å unngå skade på maskindelene.

Vindturbinene samles som regel i parker som kan variere i størrelse. Statkraft har i dag vindparker som varierer fra 10 til 68 turbiner. Strømmen overføres fra turbinene til en sentral transformatorstasjon via kabler som er nedgravd i veinettet i vindparken. Derfra går strømmen ut på det regionale strømnettet.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Vindkraft, PDF document. 1MB .PDF
Faktaark Smøla vindpark, PDF dokument. 0,7MB .PDF