Vindkraft i Sverige

Vindmøller på Stamåsen.

Statkraft er en ledende vindkraftaktør i Sverige. Statkrafts satsing i Sverige startet som industrielle samarbeid med store landeiere som også hadde behov for kraft.

I Midt-Sverige eier og drifter Statkraft fire store vindparker (til sammen 514 MW) i Jämtland og Västernorrland. 

Les mer på http://www.vindkraftnorr.se/ (på svensk)

I Sør-Sverige har Statkraft utviklet prosjekter i samarbeid med Södra, men 

Les mer på www.statkraftsodra.com (på svensk)

Vindkraftstatistikk for Sverige finnes på Energimyndighetens nettsider (på svensk).