Vindkraft i Sverige

Vindmøller på Stamåsen.

Statkraft er en ledende vindkraftaktør i Sverige. Statkrafts satsing i Sverige er basert på industrielle samarbeid med store landeiere som også har behov for kraft.

Statkraft SCA Vind AB

I Midt-Sverige samarbeider Statkraft med Europas største private skogeier, SCA. Statkraft SCA Vind AB har satt idrift den første av fire store vindparker (til sammen 514 MW) i Jämtland og Västernorrland. Statkraft eier 60 prosent av selskapet mens SCA eier 40 prosent.

Les mer på http://www.vindkraftnorr.se/ (på svensk)

Södra-samarbeidet

I Sør-Sverige samarbeider Statkraft med Södra Skogsägarna. Avtalen omfatter leveranser av strøm og fjernvarme til Södras fabrikker, og utvikling av rundt 600 MW vindkraft på Södras eiendommer i Sverige. Statkraft eier 90,1 prosent i vindkraftprosjektene, mens den svenske partneren eier resten.

Les mer på www.statkraftsodra.com (på svensk)

Vindkraftstatistikk for Sverige finnes på Energimyndighetens nettsider (på svensk).