Vindkraft i Storbritannia

Berry Burn Wind Farm i Skottland

Statkraft utvikler, bygger og drifter vindparker på land i Storbritannia, og er den ledende tilbyderen av kraftkjøpsavtaler i det britiske markedet.

I 2017 ble vindparken Andershaw satt i drift i Skottland, og idag eier og drifter Statkraft fire vindparker i Storbritannia, tre i Skottland og én i Wales.

Statkraft har ambisjoner om å styrke vindkraftporteføljen ytterligere i Skottland og Wales.