Vindkraft i Storbritannia

Alltwalis vindpark i Wales.

Alltwalis vindpark i Wales var Statkrafts første i Storbritannia.

Britiske myndigheter har lagt til rette for en massiv utbygging av havbasert vindkraft. Statkraft satser både på havbasert og landbasert vindkraft i Storbritannia.

Alltwalis

Statkraft eier og driver Alltwalis vindpark i Wales. Parken består av 10 turbiner med en samlet installert effekt på 23 MW. Vindparken ble satt i drift i november 2009 og forsyner 16 000 britiske husstander med klimavennlig strøm.

Les mer på http://alltwaliswindfarm.co.uk/

Sheringham Shoal

Statkraft og Statoil har bygget havvindparken Sheringham Shoal ca 20 kilometer utenfor kysten av Norfolk i England. Vindparken består av 88 turbiner med en samlet installert effekt på 317 MW. Kraftverket drives av Statkraft.

Les mer på http://www.scira.co.uk/

Doggerbank/Forewind

Statkraft, Statoil og to britiske partnere har fått retten til å utvikle havvindprosjekter på Doggerbank, med et fysisk potensial på inntil 13 000 MW. Statkraft deltar i utviklingen men kommer ikke til å investere i havvindprosjekter på Doggerbank.

Les mer på http://www.forewind.co.uk/