Miljørapporter 30-39

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
30 - Smoltoverlevelse i Suldalslågen – miljøfaktorer som påvirker smoltutvandring og overlevelse i fjorden .PDF
31 - Vanntemperaturer i Suldalslågen. Simulering av uregulert tilstand i 1931-2002 og ulike skisseforslag til nytt vannføringsregime .PDF
32 - Registrering av laks og sjøaure i fisketrappene i Sandsfossen i 2003 .PDF
33 - Gytebeatand av laks i Suldalslågen, 2003/04 og ongfiskundersøkningar i Suldalslågen i januar 2004 .PDF
34 - Effekten av ulik manøvrering på alderssammensetning, tetthet og vekst hos ungfisk av laks og ørret i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. .PDF
35 - Smoltutvandring og smoltproduksjon hos laks i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. Delrapport. .PDF
36 - Effekter av ulik manøvrering på tetthet og sammensetning av bunndyr i Suldalslågen i perioden 1998 til 2003. .PDF
37 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2003 .PDF
38 - Hydrologiske forhold i Suldalsvassdraget .PDF
39 - Sedimenttransport og substratforhold i Suldalslågen, 1998 - 2003 .PDF