Miljørapporter 10-19

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
10 - Gytebestand av laks i Suldalslågen i 1995/96 – 2000/01 .PDF
11 - Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2000 .PDF
12 - Effekten av vannkvalitetsendringer under vår- og høstflommer på fysiologien til lakseparr og smolt (salmo salar) i en sur og en kalket sidebekk til Suldalslågen. .PDF
13 - Laks og temperatur – en litteraturgjennomgang .PDF
14 - Fiskehabitat i Suldalslågen. Et studium av sedimentasjonsdynamikk, begroing, habitattilbud og habitatbruk hos fisk .PDF
15 - Hydrologiske forhold i Suldalsvassdraget. .PDF
16 - Gytebestand av laks i Suldalslågen i 2001/02 .PDF
17 - Fiskeundersøkelser i Oldenelva i 2001 .PDF
18 - Effekter av ulike vannkvaliteter i Suldalsvassdraget på presmolt .PDF
19 - Fiskehabitat i Suldalslågen. Årsrapport for 2001. .PDF