Altevatn

Hydro power in Altevatn Norway

Som følge av at det ble bygd vei til Altevatn i forbindelse med kraftutbyggingen har strømmen av turister og ferierende økt betydelig.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for Innset og Straumsmo kraftverk. Med et naturlig nedbørsfelt på 1234 km2 er Altevatn et av landets største magasiner.

Konsesjon ble gitt for Statsregulering av Altevatn og overføring av Salvasskardelva til Altevatn 13.06.1957. Konsesjon for overføring av Mouldajokka og Irggasjaurie til Altevatn ble gitt 22.12.1960 samt innføring av Straumsli-Tverrelv på driftstunnelen til Straumsmo kraftverk 07.02.1969. Det ble gitt evigvarende konsesjoner for reguleringen 30.08.2002 og 11.03.2005. Innset kraftverk ble idriftssatt 1960/61, mens Straumsmo kraftverk ble idriftssatt i 1966.

Dammen ved Altevatn er en 510 meter lang og 35 meter høy steinfyllingsdam. Samlet nedbørsfelt til magasinet er på 1353 km2. Innsetvatn er inntaksmagasin for Straumsmo kraftverk. Dammen er 110 meter lang og 16 meter høy. Som følge av at det ble bygd vei til Altevatn i forbindelse med kraftutbyggingen har strømmen av turister og ferierende økt betydelig. Området er et av de mest populære i landsdelen for friluftsmål.

Innset kraftverk

Innset kraftverk ligger 170 meter inne i fjellet, ca 32 km fra Setermoen i Bardu kommune, Troms fylke. Kraftverket har to aggregater, som hver yter 40 MW. Dette vannet gir en samlet årsproduksjon på 460 GWh – tilsvarende kraftforbruket til rundt 20 000 norske husstander. Etter at vannet har passert turbinene, fortsetter det gjennom en 500 meter lang tunnel samt en 450 meter lang kanal før det renner ut i Innsetvatn.

Straumsmo kraftverk

Straumsmo kraftverk ligger 490 meter inne i fjellet, ca 22 km fra Setermoen i Bardu kommune, Troms fylke. Kraftverket har to aggregater, som hver yter 65 MW. Dette vannet gir en samlet årsproduksjon på 678 GWh – tilsvarende kraftforbruket til rundt 20 000 norske husstander. Etter at vannet har passert turbinene, fortsetter det gjennom en 4 km lang tunnel før det igjen renner ut i Barduelva.

Status

  • Mai 2006: Bardu kommune fremmer krav til vilkårsrevisjon
  • September 2007: NVE åpner for vilkårsrevisjon
  • April 2009: NVE sender Statkrafts revisjonsdokument ut på høring
  • August 2009: Vilkårsrevisjonsbefaring gjennomføres

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Revisjonsdokument Altevassreguleringen 9,9MB .PDF
Kart over reguleringsområdet for Altevassreguleringen - Innset (Målselv, Bardu) 2,8MB .PDF