Kart over reguleringsområder

Styggvassdammen

Statkraft er en betydelig arealforvalter, og har over 3000 tekniske installasjoner, og virksomhet som omfatter 95 kommuner. Dette omfatter blant annet kraftverk, reguleringsmagasin, inntaksdammer, rørgater, steinfyllinger, tunneler, bygninger, terskler etc.

Oversiktskartene viser:

Grense for nedbørsfelt, kraftverk, inntak og utløp, dammer, reguleringsmagasiner og vannveier.

Kartene kan brukes fritt, men vi ber om at kilden blir oppgitt.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Adamselv.pdf .PDF
Alta.pdf .PDF
Aura.pdf .PDF
Bardufoss.pdf .PDF
Bjerka.pdf .PDF
Bjolvo.pdf .PDF
Folgefonna.pdf .PDF
Fykanvannet.pdf .PDF
Grytten.pdf .PDF
Hakavik.pdf .PDF
Hoyanger.pdf .PDF
Innset.pdf .PDF
Jostedal.pdf .PDF
Kobbelv.pdf .PDF
Langvatn.pdf .PDF
Leirdola.pdf .PDF
Lower_Nore.pdf .PDF
Mar.pdf .PDF
Naeverdalsaga.pdf .PDF
Nea.pdf .PDF
Nidelva.pdf .PDF
Nore.pdf .PDF
Rana.pdf .PDF
Rossaga.pdf .PDF
Sima.pdf .PDF
Skjomen.pdf .PDF
Svartisen.pdf .PDF
Svorka.pdf .PDF
Tokke.pdf .PDF
Trollheim.pdf .PDF
Tyssefaldene.pdf .PDF
Ulla_Forre.pdf .PDF