Kart over reguleringsområder

Styggvassdammen

Statkraft er en betydelig arealforvalter, og har over 3000 tekniske installasjoner, og virksomhet som omfatter 95 kommuner. Dette omfatter blant annet kraftverk, reguleringsmagasin, inntaksdammer, rørgater, steinfyllinger, tunneler, bygninger, terskler etc.

Oversiktskartene viser:

Grense for konsesjoner, grense for nedbørsfelt, kraftverk, reguleringsmagasiner, dammer, vannveier, vannmerke.

Kartene kan brukes fritt, men vi ber om at kilden blir oppgitt. Når hele kartet brukes kommer dette fram i teksten med tegnforklaring.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Adamselv (Lebesby, Tana), PDF dokument .PDF
Alta (Alta, Kautokeino, Nordreisa) .PDF
Aura, PDF dokument. .PDF
Bjølvo (Kvam), PDF dokument .PDF
Folgefonn (Kvinnherad, Ullensvang, Odda, Jondal), PDF dokument. .PDF
Grytten (Rauma, Nesset), PDF dokument .PDF
Hakavik (Øvre Eiker, Hof, Kongsberg), PDF dokument. .PDF
Høyanger (Høyanger, Balestrand, Gaular), PDF dokument. .PDF
Innset (Målselv, Bardu), PDF dokument. .PDF
Jostedal - Leirdala (Luster), PDF dokument. .PDF
Kobbelv (Sørfold, Hamarøy, Tysfjord), PDF dokument. .PDF
Mår (Tinn, Nore, Uvdal, Vinje), PDF dokument. .PDF
Nea og Nidelv, PDF dokument. .PDF
Næverdalslåga, PDF dokument. .PDF
Nore (Nore og Uvdal, Hol, Eidfjord), PDF dokument. .PDF
Rana (Rana, Hemnes), PDF dokument. .PDF
Røssåga (Hemnes, Hattefjell, Grane, Vefsn) .PDF
Sima (Eidfjord, Ulvik), PDF dokument. .PDF
Skjomen (Narvik, Ballangen), PDF dokument. .PDF
Svartisen (Meløy, Gildeskål, Rana, Beiarn), PDF dokument. .PDF
Svorka (Surnadal), PDF dokument. .PDF
Tokke (Tokke, Vinje), PDF dokument. .PDF
Trollheim (Durnadal, Rindal), PDF dokument. .PDF
Tyssefaldene (Ullensvang, Odda), PDF dokument. .PDF
Vikfalli, PDF dokument. .PDF
Ulla-Førre (Suldal, Hjelmeland, Bykle), PDF dokument. .PDF