Energikilder

Statkraft produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme.

  • Den største delen av vår kraftproduksjon er basert på vannkraft. Produksjonen foregår i 331 vannkraftverk - 231 i Norge, 59 i Sverige, 10 i Tyskland, 3 i Storbritannia og 35 utenfor Europa.
  • Vi har 3 vindkraftverk i Norge. Statkraft har også 4 vindkraftverk i Storbritannia og 4 vindparker i Sverige. I tillegg har vi en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia.
  • Statkraft eier fire gasskraftverk i Tyskland og har eierandeler i to andre i henholdsvis Tyskland og Norge. På kontinentet er gasskraft et steg på veien fra kullkraft til fornybar energi.
  • Statkraft har i dag tilsammen 17 fjernvarmeanlegg  og biomasse.
  • Innovasjon er viktig for oss, og vi utvikler og forsker på nye energikilder.