Bengt Ekenstierna

Portrett av Bengt Ekenstierna.Stilling

Styremedlem

Fødselsår

1953

Styremedlem siden

2016

Bakgrunn

Ekenstierna er sivilingeniør og har hatt lederstillinger i energiselskapene E.ON og Sydkraft.