Status for nytt Nore I kraftverk

Det vil fortsatt gå litt tid før vi kan starte utsendelse av forespørsler for de planlagte arbeidene med nytt Nore I kraftverk. Dette begrunnes i at vi avventer blant annet hvilke løsninger andre nettaktører i området vil velge for tilgrensende nett.