Status for Nytt Nore I oktober 2015

Beslutningen om teknisk løsning for tilgrensende nett er flyttet, og dette endrer tidsplanen for bygging av nytt kraftverk.

NVEs behandling av detaljplanen for nytt kraftverk pågår. Statkraft gjennomgår høringsuttalelser som har kommet inn, og vil innen kort tid kommentere uttalelsene overfor NVE. NVE vil ta høringsuttalelser med Statkrafts kommentarer med seg i den videre behandlingen av detaljplanen.

Statkraft har tidligere varslet at utsendelse av forespørsler er utsatt i påvente av at nettaktører skal avgjøre teknisk løsning for tilgrensende nett. En slik avklaring var ventet i løpet av høsten 2015, men Statnett har nå varslet at beslutningen først vil foreligge siste halvdel av mars 2016.  Dette påvirker tidsplanen for nytt kraftverk:

  • Utsendelse av forespørsler er ventet å kunne starte tidligst april 2016.
  • Oppdatert prognose for anleggsstart er sommeren 2017.

Det vil bli sendt ut eget informasjonsbrev til berørte grunneiere og nære naboer.