Status for Nytt Nore 1 april 2016

Det arbeides fortsatt med spesifikasjoner for et nytt Nore 1 kraftverk og Statkraft har besluttet å bruke noe mer tid på dette arbeidet før forespørsler sendes til utvalgte tilbydere. Utsendelse av forespørslene planlegges å starte i juni 2016.