Søker anleggkonsesjon for nytt Nore I

19.04.2015 | nyheter

Nore 1 main building

Statkraft har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjon etter energiloven for nytt Nore I kraftverk på Rødberg i Nore og Uvdal kommune.

Bakgrunnen for søknaden er å sikre videre produksjon av om lag 1200 GWh/år ren energi, som tilsvarer det årlige strømforbruket til omtrent 60 000 boliger.

Eksisterende Nore I kraftverk er fra 1928, og den aldrende kraftverksbygningen er i dårlig forfatning. Å bygge et nytt kraftverk er vurdert som et bedre alternativ fremfor rehabilitering og videre drift i eksisterende bygning.

Bygges i fjell

Det nye kraftverket er planlagt bygget inn i fjellet bak eksisterende kraftverksbygning, og adkomstportalen blir plassert like øst for dagens kraftverk. Kraftverket vil få nytt utløp under vann i Rødbergdammen, til erstatning for dagens åtte utløp i vannspeilet.

Det nye kraftverket vil få en økt produksjon på omtrent 80 GWh, hovedsakelig på grunn av noe høyere fall i nytt kraftverk, bedre virkningsgrad i moderne maskiner samt noe innvunnet flomtap fra Tunhovdfjorden. Samlet ny produksjon er beregnet til ca. 1280 GWh/år.

Kan settes i drift i 2019

Anleggsperioden er foreløpig lagt til 2016-2019 med idriftsettelse av nytt kraftverk i løpet av 2019. Investeringskostnaden er beregnet til ca. én milliard kroner.

Det eksisterende Nore I kraftverk vil driftes som i dag frem til et nytt kraftverk er ferdig. Statkraft vil på et senere tidspunkt etablere et eget prosjekt som vil se nærmere på bevaring og bruk av eksisterende kraftverksbygning og fremtiden for denne.

Nedlastbare filer

Tittel Størrelse Type
Informasjonsmøte Nytt Nore I kraftverk.pdf 1,4MB .PDF