Informasjonsmøter i forbindelse med høring av detaljplanen

I forbindelse med NVEs høring av detaljplanen for miljø og landskap er det avholdt informasjonsmøter på Rødberg.

Detaljplan for miljø og landskap for nytt Nore I kraftverk er på offentlig høring med høringsfrist 14. oktober 2015. Høringen er tidligere kunngjort i Laagendalsposten, samt at høringsbrevet er sendt direkte til relevante myndigheter, grunneiere og naboer til anleggsområdet. Detaljplanen med vedlegg kan lastes ned fra denne internettsiden.

I forbindelse med høringen ble Statkraft invitert til å presentere planene for Nore & Uvdal Næringsselskap AS. Presentasjonen ble holdt på Rødberg hotell torsdag 17. september. Planene ble oppfattet som interessante med muligheter for lokalt næringsliv i Rødberg.

Mandag 21. september var grunneiere, rettighetshavere og naboer invitert til eget informasjonsmøte om detaljplanen. Omtrent 35 personer lyttet til presentasjonen som ble holdt i Statkrafts kantine på Nore. Presentasjonen la spesielt vekt på forhold av betydning for omgivelsene under anleggstiden.

Et samlet sammendrag av presentasjonene kan lastes ned fra denne internettsiden.

Nedlastbare filer

Tittel Størrelse Type
Presentasjon av detaljplan for miljø og landskap.pdf 1,3MB .PDF