Nore I kraftverk

Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune er et av Norges eldste kraftverk. For å sikre videre produksjon, planlegger Statkraft nå å rehabilitere kraftstasjonen.

 • Rehabilitering av eksisterende Nore 1 kraftverk

  Statkraft har besluttet å rehabilitere Nore I kraftverk, i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rehabiliteringen vil foregå over mange år og vil sikre videre vannkraftproduksjon ved anlegget fremover. Planer for nytt Nore 1 kraftverk legges bort.

  Nore I kraftverk Vannkraft
 • NVE godkjenner Detaljplan for miljø og landskap

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner i vedtak av 4. mai 2016 Statkrafts detaljplan for bygging av nytt Nore 1 kraftverk.

 • Status for Nytt Nore 1 april 2016

  Det arbeides fortsatt med spesifikasjoner for et nytt Nore 1 kraftverk og Statkraft har besluttet å bruke noe mer tid på dette arbeidet før forespørsler sendes til utvalgte tilbydere. Utsendelse av forespørslene planlegges å starte i juni 2016.

 • Status for Nytt Nore I oktober 2015

  Beslutningen om teknisk løsning for tilgrensende nett er flyttet, og dette endrer tidsplanen for bygging av nytt kraftverk.

 • Informasjonsmøter i forbindelse med høring av detaljplanen

  I forbindelse med NVEs høring av detaljplanen for miljø og landskap er det avholdt informasjonsmøter på Rødberg.

 • Status for nytt Nore I kraftverk

  Det vil fortsatt gå litt tid før vi kan starte utsendelse av forespørsler for de planlagte arbeidene med nytt Nore I kraftverk. Dette begrunnes i at vi avventer blant annet hvilke løsninger andre nettaktører i området vil velge for tilgrensende nett.

 • Detaljplan for miljø og landskap

  Detaljplan for miljø og landskap for nytt Nore I kraftverk er nå sendt til NVE for behandling. Detaljplanen er sendt på offentlig høring med høringsfrist 14. oktober 2015.

 • Statkraft utreder ny bru for avvikling av anleggstrafikk

  Statkraft vil legge fram planer for ny bru over Uvdalselva like nedstrøms Rødbergdammen, med ny av- og påkjøring mot Fylkesvei 40. Dette gjøres for å imøtekomme de sterke ønskene fra Nore og Uvdal kommune og Statens vegvesen om å unngå transport via Rødberg sentrum.

 • Detaljplan under utarbeidelse for Nore I-prosjektet

  27.04.2015 nyheter

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil med bakgrunn i gjeldende reguleringskonsesjon følge opp planlegging, bygging og drift av det nye Nore I-kraftverket. Statkraft vil utarbeide detaljerte planer for landskap og miljø som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidene kan starte.

 • Ny internettside for Nore-utbyggingen

  27.04.2015 nyheter

  Utbyggingsprosjektet har nå fått ny internettside med en enklere internettadresse. Den nye adressen er www.statkraft.no/nore.

Nedlastbare filer

Tittel Størrelse Type
Informasjonsmøte Nytt Nore I kraftverk 1,4MB .PDF
Nytt Nore I - Detaljplan for miljø og landskap 5,2MB .PDF
Vedlegg - Nytt Nore I - Detaljplan for miljø og landskap 16,6MB .PDF
Presentasjon av detaljplan for miljø og landskap.pdf 1,3MB .PDF