Devoll

Statkraft har startet byggingen av vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

Prosjektet består totalt av tre kraftstasjoner i Devoll-dalen med en samlet installert effekt på 278 MW.  Stasjonene vil i gjennomsnitt produsere vel 800 GWh årlig, noe som vil øke den albanske kraftproduksjonen med nesten 20 prosent.

Investeringsbeslutningen for den tredje kraftstasjonen Kokel, er skjøvet ut i tid og vil bli vurdert når de to første stasjonene er ferdigstilt.

Kraftstasjonene er lokalisert ved elven Devoll om lag 70 km sydøst for hovedstaden Tirana. Stasjonene vil utnytte fallet i Devoll-elven fra 650 til om lag 95 meter over havet. Investeringsrammen for den første delen av prosjektet er rundt 535 millioner euro. Anbudsprosessene for hovedkontraktene er inne i sluttfasen og byggestart er planlagt i oktober.

De to første kraftstasjonene ventes ferdigstilt i henholdsvis 2016 (Banjë) og 2018 (Moglicë).

Prosjektselskapet Devoll Hydropower Sh.A. var tidligere eid 50/50 av Statkraft og det østerrikske energiselskapet EVN. Statkraft kjøpte i 2013 EVNs 50 prosent andel og eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet og hele utbyggingen.

Les mer på Devoll hydropower