Marie Boye Butenschøn

Portrett av Marie Boye Butenschøn

Marie jobber i enheten Corporate HR, som er en av Statkrafts støttefunksjoner på konsernnivå

Fødselsår
1987

Nasjonalitet

Norsk

Utdanning
Master of Sciende i Ledelse og organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI, Oslo

Erfaring

Har jobbet med HR i Technip som er et multinasjonalt oljeserviceselskap, både under og etter endte masterstudier, og har hatt en rekke student- og lederverv i løpet av studietiden. Har også tidligere vært ansatt som ballettdanser i Nasjonalballetten.

Hvilken enhet jobber du for?
Jeg er ansatt i Corporate HR, som er en av Statkrafts støttefunksjoner på konsernnivå

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?
Det er ikke helt bestemt enda. I første rotasjon jobber jeg i Corporate HR, hovedsakelig med Employer Branding på både strategisk og operasjonelt nivå. Deretter blir det sannsynligvis rotasjoner til en annen HR avdeling i Statkraft, en annen konsernfunksjon, og muligens en rotasjon til et av Statkrafts kontorer i London.

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?
Statkraft fremstår for meg som en ideell arbeidsgiver: et stort og spennende selskap som er forankret i norske verdier og historie, og som har stadig voksende virksomhet i en rekke ulike land og innen en rekke ulike teknologier. Det føles svært meningsfylt og veldig spennende å jobbe med fornybar energi, med mål om å løse fremtidens klimautfordringer.