Sommerprosjekt

Statkrafts sommerprosjekt er en spennende utfordring. Du får jobbe med viktige problemstillinger, samtidig som du blir kjent med Statkraft som en fremtidig arbeidsgiver.

Ønsker du å gjøre mer for fremtiden vår? Ønsker du lære mer om smarte og rene byer? Da bør du delta på Statkrafts sommerprosjekt.

Vi leter etter studenter som ønsker å være med på Statkrafts sommerprosjekt. Du vil bli del av en gruppe på åtte studenter med variert bakgrunn fra ulike land, universiteter og studieretninger. Du kommer til å lære hvordan det er å jobbe i et mangfoldig team som løser komplekse og langsiktige utfordringer. Samtidig får du innsikt i hvordan Statkraft arbeider med innovasjon og hvordan fremtidens energisystem kommer til å se ut. Du vil bli veiledet av en prosjektleder fra Statkraft og flere av våre eksperter.

Temaet for sommerprosjektet 2016 er fremtidens smarte og rene byer.

Søknadsfrist er 14. mars 2016

Prosjektgruppen får i oppgave å analysere følgende spørsmål:

 • Hva er de politiske ambisjoner og hvilke incentiver er forventet?
 • Hvilke teknologiske løsninger legger til rette for utvikling av smarte og rene byer?
 • Hvordan ser markedslandskapet ut og hvordan har de ulike aktørene posisjonert seg?
 • Hvilke forretningsmuligheter er det for Statkraft og hvordan kan disse utnyttes?

 

Tidligere prosjekter

 • 2015: Market-based Support schemes for renewables
 • 2014: Future development of energy systems: a case of battery storage
 • 2013: Future Development of Solar Power within Europe’s Energy System
 • 2012: Vindkraftens rolle i Europas fremtidige kraftsystem. Statkraft har ambisjoner om vekst innenfor vindkraft, og er allerede kommet et godt stykke på vei. Statkraft har i dag vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og UK, både på land og til havs.
 • 2011: Statkraft og SN Power har en portfolie av kraftverk og kontorer i Filippinene, Chile, Peru, India, Brasil og Laos, med planer om ytterligere utvidelser. Prosjektet innbar både litteraturstudier, feltarbeid, og benyttelse av intern kompetanse i Statkraft og SN Power.
 • 2010: Sommerprosjektet 2010 skulle utføre en omfattende analyse av de største europeiske kraftselskapene samt av kraftselskaper i utvalgte markeder i Sør-Amerika og Asia hvor Statkraft har aktiviteter.
 • 2009: Statkraft satser på fornybar energi i Europa, og ønsket å vurdere mulighetene for en satsning på småskala vannkraftverk i flere europeiske land. Studentene vurderte tekniske, økonomiske og regulatoriske vilkår for en slik satsning.
 • 2008: Rehabiliteringsstrategi for Nore-verket
 • 2007: Den fjerne vendingen (Last ned rapport nederst på siden)
 • 2006: Utarbeide rehabiliteringsstrategi for Røsåga-vassdraget i Nord-Norge
 • 2005: Evaluere de forandringer og muligheter EUs vekst fra 15 til 25 medlemsland ville innebære i Statkraft
 • 2004: Vurdere ny kraftproduksjon i Finnmark
 • 2003: Vurdere de økonomiske, tekniske og miljømessige sidene ved Statkrafts kraftverk i Høyanger

 

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Den fjerde vendingen, PDF dokument. 5MB .PDF