Master og diplomoppgave

Statkraft er opptatt av utvikling og nytenkning, og har stort utbytte av samarbeid med studenter om master- og diplomoppgaver innen energiområdet.

Under har vi listet opp noen emner hvor vi gjerne samarbeider med studenter. Dersom noen av temaene passer til ditt felt, så send gjerne en e-post til kontaktpersonene som er satt opp under oppgaven.

Vannkraft- Dam/konstruksjon

Eroderbare flomløp. Et eroderbart flomløp, såkalt ”fuse plug”, er en konstruksjon for å øke dammens kapasitet, utenom flomsituasjoner. Ved flom vil konstruksjonen gi etter og sikre et trygt overløp uten å svekke dammens konstruksjon. Oppgaven vil ta for seg forskjellige konstruksjoner, befaringer, litteraturstudie med mer. Kontaktperson Trond Bjertnes.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Integration and stability for large offshore wind farm with HVDC transmission in the Norwegian power system. Gjort i samarbeid med Statkraft. 12,9MB .PDF
Stability studies of an offshore wind farms cluster connected with VSC-HVDC transmission to the Nordel grid. Gjort i sammarbeid med Statkraft. 8,4MB .PDF
Kartlegging magasinkurve Tundbergsdalvatn. 0,2MB .PDF