Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde. 99 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

Statkraft har over 100 års erfaring med vannkraft, og er den største produsenten av strøm fra vannkraft i Europa. Den største delen av Statkraftkonsernets produksjon kommer fra vannkraft.

Produksjonen foregår i 373 vannkraftverk – 263 i Norge, 55 i Sverige, 10 i Tyskland og 3 i Storbritannia. Statkraft er involvert i øvrige vannkraftprosjekter i Norden og Sørøst-Europa. Vi utvikler ny produksjonskapasitet i utvalgte land i Sør-Amerika og Asia alene og gjennom selskapet SN Power, der Statkraft eier 50%.

Vannkraften har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi i generasjon etter generasjon.

Nedlastinger

Tittel Størrelse Type
Vannkraft 3,3MB .PDF
Jostedal Official Assessment 10th May 2013 3,6MB .PDF