Energikilder

Statkraft produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme.

  • Den største delen av vår kraftproduksjon er basert på vannkraft. Produksjonen foregår i 373 vannkraftverk - 263 i Norge, 60 i Sverige, 10 i Tyskland, 4 i Finland, 3 i Storbritannia og 33 utenfor Europa.
  • Vi har tre vindkraftverk i Norge. De produserer nok strøm til rundt 37 000 husstander. Statkraft har også tre vindkraftverk i Storbritannia. I tillegg har vi en rekke vindkraftprosjekter under utvikling både i Norge, Sverige og Storbritannia.
  • Statkraft eier fire gasskraftverk i Tyskland og har eierandeler i to andre i henholdsvis Tyskland og Norge. På kontinentet er gasskraft et steg på veien fra kullkraft til fornybar energi.
  • Statkraft har i dag tilsammen  31 fjernvarmeanlegg og biokraftverk, 25 i Norge, 4 i Sverige og 1 i Tyskland.
  • Innovasjon er viktig for oss, og vi utvikler og forsker på nye energikilder.