Virksomheten

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.

 • Konsernsjefens forord

  Energisektoren er i sterk endring med en overgang mot en lav-karbon økonomi over hele verden. Endringene er ansporet av klimaavtalen fra Paris som forplikter landene til å bidra til en reduksjon av klimagassutslipp.

 • Statkraft i verden

  Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet seg fra et nasjonalt selskap med fokus på norsk vannkraft, til et internasjonalt konsern som også er involvert i annen fornybar energi. I dag, med en konsolidert kraftproduksjon på totalt 66 TWh i 2016, er Statkraft Nordens nest største produsent av elektrisk kraft og Europas største produsent av fornybar energi.

 • Redegjørelse for foretaksstyring

  Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

 • Marked og rammebetingelser

  Kraftmarkedene Statkraft er engasjert i følger samme utvikling som den globale økonomiske utviklingen generelt; et modent europeisk marked med lav økonomisk vekst, og fremvoksende markeder med høyere vekst. Den økonomiske veksten i framvoksende markeder har i det senere vært lavere enn det vi har sett tidligere.