Utbytte

Utbyttet fra Statkraft SF har ligget på 85 % de siste årene.

Det forventes at fremtidig utbytte fortsatt vil bli satt til 85 % av konsernresultatet (etter skatt og minoritetsinteresser og justert for urealiserte effekter).