Utbytte

Utbyttet fra Statkraft SF har ligget på 85 % av konsernresultatet (etter skatt og minoritetsinteresser og justert for urealiserte effekter) de siste årene.