Organisasjon

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og handelsdepartementet.

Statkraft organisasjonskart.

Oversikt kontorer og kontaktpersoner

CEO: Christian Rynning-Tønnesen

CFO: Hallvard Granheim

EVP Corporate Staff: Irene Egset

EVP Market Operations and IT: Jurgen Tzchhoppe

EVP Power Generation: Hilde Bakken

EVP International Hydropower: Asbjørn Grundt

EVP Wind Power, Technologies and Strategy: Steinar Bysveen