Erzhausen

Kraftverk Erzhausen.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -
Effekt: 220 MW

Pumpekraftverket Erzhausen i Niedersachen i Tyskland kom i drift i 1964 etter en byggeperiode på ti år i regi av PreussenElektra (siden 2000 E.ON Energie). I begynnelsen av 2009 overtok Statkraft pumpekraftverket Erzhausen med en installert effekt på 220 MW.

Den årlige kraftproduksjonen varierer og er avhengig av kraftetterspørselen. Pumpekraftverket drives med fire Francis-Spiral-turbiner, og brukes hovedsakelig til å dekke topper i etterspørselen.

Driftssentralen for overvåking og halvautomatisk drift av elvekraftverkene langs Weser, Werra, Fulda, Hunte og Eder befinner seg også i pumpekraftverket Erzhausen.