Drakenburg

Drakenburg vannkraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 28 GWh
Effekt: 5 MW

Vannkraftverket Drakenburg i Niedersachsen i Tyskland ligger ved elven Weser. Det kom i drift i 1955 og har en produksjonskapasitet på 5,0 MW. Statkraft overtok anlegget fra E.ON i begynnelsen av 2009.

Årlig gjennomsnittlig kraftproduksjon er på rundt 28 GWh. Drakenburg-anlegget har tre Kaplan-turbiner. Driftssentralen for overvåking av elvekraftverkene befinner seg i pumpekraftverket Erzhausen.