Björkhöjden vindpark

Ett par vindmøller på Björkhöjden vindpark.

Björkhöjden vindpark ligger i Sollefteå och Ragunda kommuner. Området ligger cirka to mil sydvest for Ramsele og cirka tre mil nordvest forHammarstrand.

90 vindkraftverk á 3,2 MW.

Total installert effekt cirka 288 MW.

Produksjon: Energi tilsvarende cirka 800 GWh per år.  Areal: 43 km2.