Håvardsvatn

Håvardsvatn magasin.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 20 GWh
Effekt: 5 MW

Håvardsvatn kraftverk i Odda kommune i Hordaland har et aggregat på 5 MW og en midlere årsproduksjon på om lag 20 GWh. Kraftverket er bygget i overføringstunnelen mellom Håvardsvatn og Nibbehølen, som igjen er inntaksmagasinet til Tysso II.

Kraftverket ble bygget av AS Tyssefaldene i forbindelse med leieavtale for Tysso II og ble satt i drift i 2006. Statkraft kjøpte kraftverket fra Tyssefaldene i januar 2015.