Vessingfoss

Vessingfoss vannkraftverk.

Eierandel: 100 %
Produksjon: 88 GWh
Effekt: 41 MW

Vessingfoss er et vannkraftverk i Neavassdraget i Tydal kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket består av en Francis-turbin med en installert effekt på 41 MW. Årlig middelproduksjon er 88 GWh, i hovedsak vinterkraft. Kraftverket utnytter et fall på 55 meter mellom flerårsmagasinet Nesjøen og Vessingsjøen. Vessingsjøen er kunstig anlagt og er inntaksmagasin for Nea kraftverk.