Uvdal II

Uvdal II vannkraftverk.

Eierandel: 90 %
Produksjon: 181 GWh
Effekt: 42 MW

Uvdal II er et vannkraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Kraftverket ble satt i drift i 1966 og utnytter et fall på 196 meter fra Fønnebøfjorden til Norefjorden. Det er installert to vertikale Francis-turbiner på totalt 42 MW. Nedslagsfeltet er på 700 kvadratkilometer. Kraftstasjonen ligger inne i fjellet.Vannet som kraftverket bruker, kommer i hovedsak fra Uvdal I kraftverk.