Ulset

Ulset vannkraftverk.

Eierandel: 48,6 %
Produksjon: 140 GWh
Effekt: 35 MW

Ulset kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget (Orkla) i Tynset kommune i Hedmark. Installert effekt i kraftverkets Francis-turbin er 35 MW, og den årlige middelproduksjonen er 140 GWh. Kraftverket utnytter en brutto fallhøyde på 325 meter fra inntaksmagasinet Storsverjesjøen. Det hentes også vann fra Falningsjøen, samt fra to bekkeinntak. Kraftverket startet produksjonen i 1985.