Tverrvatn

Tveitereidfoss kraftverk i Kragerø.

Eierandel: 100 %
Produksjon: -3 GWh
Effekt: -1,2 MW

Tverrvatn pumpeanlegg er tilknyttet Rana kraftverk i Rana kommune i Nordland. Vannet i Tverrvatnet blir pumpet opp til Akersvatnet. Kraftverket utnytter fallet fra inntaksmagasinet Store Akersvatnet til Ranelva. Store Akersvatn reguleres mellom 523 og 480 meter over havet.